FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Vand

Vandhane

97 procent af al vand på jorden er saltvand og kun en ganske lille del af de resterende 3 procent er tilgængeligt som drikkevandsressourcer. Den største del af ferskvandet findes som vanddamp i atmosfæren eller som is ved polerne.

Solens tilførsel af energi til jorden sørger for, at vandet er i stadig bevægelse, og dermed holdes der gang i vandkredsløbet.

Rent biologisk er vand en forudsætning for livet, og dermed har alle mennesker brug for vand for at opretholde kroppens komplicerede processer.

Vand er desuden en vigtig transportør af stoffer og materialer og har dermed stor betydning for landskabers udformning.

Når vi arbejder med at beskrive "levevilkårene i verdens egne" er det vigtigt at undersøge forholdet mellem adgangen til rent drikkevand og sundhed. Fattigdom og den ulige fordeling af verdens ressourcer handler nemlig i høj grad også om adgangen til rent drikkevand.

Flere centrale faglige begreber:

Bæredygtig udvikling, økonomisk udvikling og forskelle, befolknings- og byudvikling, kredsløb, ressourcer, vandmolekylet, hydrosfæren, vandressourcerne og erosion, transport og aflejring.

Temaet kan behandles:

  • lokalt fx med udgangspunkt i vandværket eller skolen eller familiens vandforbrug
  • regionalt fx beskyttelse af vandressourcer eller nedbørsmønstre
  • globalt fx vandets kredsløb eller drikkevand og sundhed, hvor der kan arbejdes med udvalgte regioner i den rige og fattige verden. Her bliver det tydeligt, at vand som ressource har stor betydning for levevilkårene

Tilbage til temaer

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website