FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Krav til transport

Undersøgelser

Lav undersøgelser så eleverne opnår indsigt i:

 • Forskellige transportformer herunder privat og kollektiv transport, deres fordele og ulemper, herunder miljøbelastning og ulykker
 • Alternative transportmidler til diesel og benzindrevet biler fx elbiler og hybridbiler
 • Lokale transportmuligheder specielt for børn og ældre børns og voksnes transportvaner

 

Eksempler på undersøgelser

 • Undersøg byen/lokalområdets transportveje ved at se på et kort
 • Undersøg hvor mange biler og cykler der kommer forbi skolen hver dag
 • Undersøg nationale trafiktællinger og statistikker, der giver jer et billede af transportvaner og konsekvenserne for miljøet
 • Undersøg hvilken konsekvens bilers og lastvognes hastighed har for miljøet
 • Undersøg forskellige typer/mærker af biler og deres benzinforbrug
 • Undersøg miljømærkningsordninger til biler
 • Undersøg hvad forskellige miljøzoner betyder
 • Undersøg hvilken påvirkning trafikken har på folks sundhed
 • Undersøg forskellige initiativer der skal være med til at begrænse trafikmængden

 

Ud af skolen

Mindst et besøg ud af skolen fx

 • Kommunens teknik- og miljøafdeling
 • Det lokale agenda 21 kontor
 • Lokale organisationer som fx Danmarks Cyklistforbundet og Danmarks Naturfredningsforening
 • DSB
 • Et transportfirma
 • Bilforhandlere og automekanikere
 • FDM's lokale kontor
 • Elbilforeningen FDEL
 • Dansk Elbil Alliance
 • Region Hovedstadens elbilsekretariat 

 

Miljøvisioner

 • Hvordan vil den ideelle trafiksituation være i lokalområdet, så den tager hensyn til miljø, sundhed og sikkerhed, samtidig med at børn og voksne for tilgodeset deres transportbehov?
 • Hvordan vil I arbejde for at opnå den ideelle trafiksituation ved skolen og i lokalområdet?

 

Gør en indsats

Lav mindst en indsats

 • Gennemfør en cykelkampagne eller "gå til skole"-eller "gå på arbejde"-arrangement
 • Deltag i "Alle børn cykler", "Vi cykler til arbejdet" eller lignende kampagner
 • Gennemfør arrangementer som fx "gå-busser", hvor forældre går med børn i skole,
  eller "Tag en kammerat med i bilen" eller "cykle-sammen arrangementer"
 • Gennemfør en dag eller uge, hvor alle i et lokalområde opfordres til at undlade bilkørsel en bestemt dag
 • Udarbejd forslag til trafiksikkerheden på de veje, hvor børn og unge færdes
 • Udarbejd forslag til bedre kollektiv transport lokalt og nationalt
 • Udarbejd et forslag til skolens trafikpolitik
 • Udarbejd forslag til nye busruter, bilfri zoner, kørselsafgifter og/eller udbygning af cykelstier m.m.

 

Informer og involver

Lav mindst en formidlingsindsats fx

 • Artikler i lokalaviser, indslag i lokal-tv, pjecer, video, skolens hjemmeside, lokale hjemmesider, informationsmøder, mobiltelefoner osv.
 • Informationsfoldere til forældre og skolens brugere
 • Præsentation af elevernes forslag ved en event på skolen eller på rådhuset
 • Informationsdag/aften sammen med politiet for forældre og andre om trafik omkring skolen

Transport

bilpåbro

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website