FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Krav til natur

Undersøgelse

Lav undersøgelser så eleverne opnår indsigt i:

 • At der er forskellige dyr og planter omkring skolen, som har forskellige biotoper/levesteder
 • At dyr og planter er afhængige af hinanden, og de forhold som de lever under
 • At der er mange forskellige måder at bruge/udnytte naturen på
 • At der findes mange forskellige typer biotoper og levesteder
 • At man kan hjælpe til med, at der kommer nye dyr og planter. (En større biodiversitet)

 

Eksempler på undersøgelser:

 • Undersøg hvilke planter og dyr der findes i nærheden af skolen (Biodiversiteten)
 • Undersøg hvilke biotoper/levesteder der findes i nærheden af skolen
 • Undersøg forskellige fødekæder
 • Undersøg hvordan områderne bliver vedligeholdt (naturpleje). Bliver der brugt sprøjtegifte, gødning, græsslåning, træfældning, og hvilken betydning har det for dyr og plantelivet.
 • Undersøg udviklingen i et naturområde (naturovervågning)
 • Undersøg forskellige mærkningsordninger, der mærker hvorledes man forvalter skovbrug fx FSC
 • Undersøg naturforvaltning i andre lande og konsekvenserne heraf

 

Ud af skolen

Ud af skolen

 • Udfør undersøgelser i naturen omkring skolen og i de omkringliggende naturområder

 

Gør noget

Gør noget

 • Lav indsatser der øger biodiversiteten omkring skolen
 • Lav naturovervågning
 • Kom med forslag, der vil øge biodiversiteten ved hjemmene og i kommunen.

 

Miljøvisioner

 • Hvorfor synes I, at det er vigtigt at arbejde for en mere mangfoldig natur?

 • Hvordan vil I arbejde for, at der vil vedblive en stor biodiversitet på og omkring jeres skole?

 

Informer og involver

Lav mindst en formidlingsindsats fx

 • Eleverne agerer naturvejledere og guider andre elever/forældre/politikere rundt i området, hvor de har arbejdet
 • Lav en hjemmeside der fortæller om skolens arbejde med natur og om de tiltag, som eleverne har udført
 • Skriv artikler om de tiltag som eleverne har udført
 • Afhold en debataften med lokale personer og virksomheder, der arbejder med natur og naturforvaltning

Gør noget for naturen

Åmedkøer

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website