FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Natur

Åløbinatur

Naturen er en kilde til gode oplevelser og velvære, men mange steder i Danmark er naturen trængt. Vi bliver flere og flere mennesker på jorden, og der bliver anlagt nye veje, og flere områder bliver bebygget på bekostning af naturen. Dyr og planter bliver fortrængt for deres naturlige levesteder, og oplevelser i vores natur kan gå tabt.

Temaet tager udgangspunkt i naturen omkring os. Eleverne skal undersøge, hvilke planter og dyr der lever omkring skolen og i lokalområdet, og hvilke muligheder der er for at skabe endnu mere natur. Temaet giver mulighed for at inddrage globale perspektiver i undervisningen fx andre naturområder i verden der er trængt.

Spørgsmål

  • Hvordan kan vi bedst forvalte den lokale natur til gavn for dyr, planter og mennesker?

 

Tilbage til temaer

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website