FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Klimaforandringer

sidevindmølle

 

Atmosfæren er, med sin sammensætning af gasser som fx CO2, et beskyttende lag mod verdensrummets kulde. Men noget tyder på, at denne sammensætning ændrer sig, så den gennemsnitlige temperatur på Jorden stiger. CO2 er en drivhusgas, som bl.a. stammer fra vores stigende forbrug af olie, gas og kul.

Vores adfærd og den måde vi bruger Jordens ressourcer på ser ud til at have en direkte
sammenhæng med Jordens gennemsnitstemperatur. Derfor kan vi også handle modsat
gennem en mere bæredygtig forvaltning af naturressourcerne. Dermed får temaet om
menneskeskabte klimaforandringer en meget direkte sammenhæng med grundtanken
bag Grønt Flag Grøn Skole.

Klimaforandringer handler ikke kun om, at det bliver varmere i Danmark, og at havet stiger. Det handler i lige så høj grad om de store miljømæssige og sundhedsmæssige problemer, som nedbrydning af landskaber og ændringer i nedbørsforholdene kan få for menneskers levevilkår andre steder i verden.

Den globale opvarmning er et aktuelt emne, der hænger sammen med vores energiforbrug.

Spørgsmål

  • Hvordan kan vi handle bedst muligt lokalt, nationalt og internationalt?

 

Tilbage til temaer

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website