FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Krav til hverdagens kemi

Undersøgelser

Lav undersøgelser så elever opnår indsigt i:

 • Hvilke kemikalier, der anvendes på skolen og i hjemmet
 • Hvorfor vi bruger disse kemikalier
 • Den sundhedsmæssige påvirkning
 • Regler for kemiske stoffer
 • Alternativer til kemiske stoffer

 

Eksempler på undersøgelser:

 • Hvorfor bruger vi disse kemiske stoffer, og er de overhovedet nødvendige?
 • Hvad er konsekvenserne af et overforbrug af kemiske stoffer?
 • Hvilke stoffer er skadelige og hvordan (fx hvordan optages de i kroppen, og hvilke organer påvirker de)?
 • Hvordan bør vi omgås de skadelige stoffer? Få evt. besøg af en, der har allergi - eller på anden måde mærker det på sin krop.
 • Hvilke alternativer har vi til kemiske stoffer, der både er nødvendige og
  farlige?
 • Hvilke miljømærker findes der, og hvad betyder de?
 • Har kommunen og skolen en politik eller handleplan for kemiske stoffer?
 • Hvem bestemmer hvad i forhold til kemiske stoffer?
 • Hvilke handleplaner har den danske regering og EU udarbejdet?
 • Hvilke forskellige interesser er der i salg af kemiske stoffer?
 • Hvad mener forskellige NGO'ere (Non- govermental organizations)?

 

Ud af skolen

Mindst et besøg ud af skolen fx 

 • Forretninger som supermarkeder, materialister, legetøjsforhandlere, byggemarked, tøjforretning m.m.
 • Institutioner
 • Genbrugspladser (indsamling af kemikalier)
 • Kommunen

 

Miljøvisioner

 • Hvorfor synes I det er vigtigt, at nedbringe mængden af usunde og miljøskadelige kemikalier i hverdagen?
 • Giv jeres overordnede bud på principper for, hvilke kemiske stoffer vi bør omgås, og hvordan vi bør omgås dem i vores hverdag. Det kan fx handle om principper for brug af kemiske stoffer efter deres nytte og farlighed.

 

Gør noget

Udfør mindst en indsats fx

 • Udarbejdelse af forslag til en politik og/eller handleplan for kemiske stoffer på skolen (klasseværelser, rengøring, skolekøkken, naturfagslokaler, computer-lokale, udearealer m.m.)
 • Afholdelse af en kemifri-dag på skolen
 • Eleverne udarbejder gode råd til, hvordan de selv bør forholde sig til de problematiske stoffer de omgås til daglig
 • Eleverne udarbejder gode råd til, hvordan man hjemme kan forholde sig til kemiske stoffer og kemikalier
 • Eleverne besøger en institution (fx børnehave eller plejehjem) eller lokal virksomhed med henblik på gennemgang og rådgivning om kemiske stoffer
 • Eleverne organiserer en indsamling af kemikalier i nærområdet - og afleverer dem på rette sted

 

Informer og involver

Lav mindst en formidlingsindsatserfx

 • Artikler i lokalaviser, indslag i lokal-tv, pjecer, videoer, skolens hjemmeside, lokale hjemmesider, informationsmøder, mobiltelefoner osv.
 • Eleverne informerer alle på skolen om skolens politik og/eller handleplan for kemiske stoffer
 • Eleverne informerer om brug af kemiske stoffer fx til personlig hygiejne, giver gode råd og anbefalinger osv.
 • Eleverne informerer om kemiske stoffer til forældre og andre private
 • Eleverne laver i samarbejde med det lokale supermarked, naturfredningsforening, lokal agenda 21 center en informerende og diskuterende udstilling om kemiske stoffer og alternative produkter
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website