FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Havet og det marine miljø

7 skoler pilottester dette nye Grønt Flag-tema i skoleåret 2017/2018.

Havet dækker 71 % af Jordens overflade. Biotiske og abiotiske faktorer bevirker, at der indenfor det marine økosystem findes en række økosystemer, der er interesante at dykke ned i. I kan med dette tema arbejde med havet i forhold til biodiversitet, forurening, affald, klimaforandringer, fiskeri, kystturisme, mad fra havet, teknologi og engineering, vind og vejr, kulturarv, landart og havet som tema i litteraturen.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website