FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Krav fra friluftsliv

Undersøgelser

Lav undersøgelser, så eleverne opnår indsigt i:

 • Forskellige muligheder for friluftsliv i kommunen
 • Hvilke typer af friluftsliv forskellige aldersgrupper benytterHvordan friluftsliv påvirker vores helbred
 • Hvilke klubber og foreninger, der findes i lokalområdet
 • Hvordan friluftslivet påvirker naturen

 

Eksempler på undersøgelser:

 • Kortlægning af børn og unges friluftsliv
 • Interviews af foreninger, kommunen, borgere, andre elever om deres holdning til friluftsliv og mulighederne for friluftsliv.
 • Kommunens friluftspolitik (Er der udviklet en friluftspolitik?)
 • Adgangsforhold til naturen (grønne områder, diger, stier, skove osv.)
 • Undersøg mulighederne for at oprette en kløversti i lokalområdet

 

Ud af skolen

Mindst et besøg ud af skolen:

 • Undersøg friluftslivet i lokalområdet. Besøg forskellige lokaliteter, giv en vurdering af lokaliteterne
 • Besøg en lokal organisation/klub for friluftsliv
 • Besøg kommunen og undersøg kommunens planer for friluftsliv

 

Miljøvisioner

 • Hvilke muligheder for friluftsliv bør der være for børn, unge og voksne, der hvor I bor?
 • Hvad vil I gerne arbejde for mht. friluftsliv på jeres skole og i jeres
  kommune?

 

Gør noget

Udfør mindst en indsats fx:

 • Konkretiser jeres visioner. Udarbejd forslag til bedre friluftsliv i nogle af de områder, I har undersøgt. Gå evt. i samarbejde med kommunen eller en organisation/klub
 • Fremlæg jeres forslag (fx i form af tegninger, modeller) for kommunen,
  organisationer, klubber og andre, der er med til at bestemme om friluftslivet
 • Prøv at gennemføre nogle af projekterne enten selv eller med hjælp fra
  forældre eller andre voksne. I kan evt. søge midler fra sponsorer eller Tips og
  Lottomidler til Friluftsliv gennem Friluftsrådet
 • Udarbejd en handleplan for hvordan friluftsliv kan indgå i skolens
  undervisning (fx idræt)Indgå et samarbejde med en skovejer, moseejer eller
  andre
 • Lav en trampesti

 

Informer og involver

Lav mindst en formidlingsindsats fx

 • Artikler i lokalaviser, indslag i lokal-tv, pjecer, video, skolens hjemmeside, lokale hjemmesider, informationsmøder, mobiltelefoner osv.
 • Lav et møde/event, hvor I præsenterer jeres ideer for beslutningstagere i kommunen, forældre, presse m.fl.
 • Afhold en friluftsdag, hvor i inviterer forældre,
  andre elever, politikere m.m. til at afprøve nogle af jeres friluftstiltag fx
  en gåtur på jeres sti

Friluftsliv

springer

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website