FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Friluftsliv

fisker

Naturen, parker og andre mindre områder, der hvor vi bor, giver os masser af muligheder for friluftsliv, men samtidig er der også mange uudnyttede muligheder. Friluftsliv er med til give os et sundt liv gennem aktivitet og positive oplevelser. Friluftsliv bidrager også til et mere nuanceret natursyn. Samtidig påvirker vores friluftsliv også naturen.

Friluftsliv handler om borgernes mulighed for at inddrage naturen og omgivelserne i en aktiv fritid med oplevelser, bevægelse og med mulighed for at indgå i relationer med udgangspunkt i interesser.

Det handler om livskvalitet og sundhed.

Det åbne land, skoven og selv byen er grundlaget for et sundt og aktivt friluftsliv.

 

Tilbage til temaer

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website