FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Energi

Vindmølleisolnedgang

Energi er et tema, der måske er endnu mere aktuelt end for 10 - 20 år siden. Vores energiforbrug og den deraf følgende udledning af CO2 er betegnet som verdens alvorligste miljøproblem.

Spørgsmål

  • Hvilke energikilder er de bedste?
  • Hvordan kan vi bruge den energi, vi har til rådighed på den bedst mulige måde?
 

Temaet kan køres som et selvstændigt projekt for hele skolen eller som en del af den Grønne Læseplan. Bemærk sammenhængen med temaerne klimaforandring og transport.

Tilbage til temaer

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website