FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Krav til bæredygtigt forbrug

Undersøgelser

Lav undersøgelser så eleverne opnår indsigt i

 • Forskellige varetypers økologiske fodspor/rygsæk
 • Begreberne økologisk fodspor og økologisk rygsæk
 • Hvordan vores forbrug påvirker mennesker i andre lande (leveforhold)
 • Forbrug fordelt på lande
 • Forskellige miljømærker og deres betydning
 • Livsstile
 • Muligheden for mere bæredygtige indkøb

 

Eksempler på undersøgelser

 • Undersøg det økologiske fodspor/økologisk rygsæk for udvalgte varer, der er aktuelle for børn og unge
 • Undersøg skolens økologiske fodspor/økologiske rygsæk
 • Undersøg hvordan vores forbrug i Danmark påvirker vores jord nu og i fremtiden (Det økologiske råderum)
 • Undersøg hvordan vores forbrug påvirker miljøet hos os og i det land, hvor varen bliver produceret
 • Undersøg hvem der forbruger mest/mindst på verdensplan
 • Undersøg hvordan almindelige mennesker i Danmark, Sydeuropa, Afrika, Kina og et u-land forbruger (sammenlign indkomst, forbrug (fx energi, biler, telefoner m.m.)
 • Undersøg hvordan produktionen af varer påvirker befolkningens leveforhold i andre verdensdele (indkomst, sundhed, mulighed for bæredygtig udnyttelse af de lokale essourcer osv.)
 • Undersøg om skolen/kommunen har en politik/handleplan om bæredygtigt indkøb
 • Undersøg hvordan man kan forbruge på en måde, der ikke påvirker miljøet i så høj grad? Fx hvordan kan man minimere affald, energiforbrug, mængden af råstoffer og påvirkningen af miljøet ved produktion og forbrug
 • Undersøg hvordan vi kan kende varerne (varemærker)
 • Undersøg butikker og andre, der støtter en bæredygtig produktion (økologiske produkter, Fair Trade)
 • Undersøg hvordan vi som forbrugere kan vælge imellem mere eller mindre bæredygtige løsninger
 • Kan vi vælge en anden energiforsyning? Kan vi købe varer, der er produceret miljømæssigt og socialt og økonomisk bæredygtigt? Hvorfor/hvorfor ikke vælger vi disse varer?

Ud af skolen

Mindst et besøg ud af skolen fx

 • Besøg det lokale supermarked m.fl. for at undersøge, i hvilken grad de fører varer, der er produceret under hensyn til miljø og social og økonomisk bæredygtighed
 • Besøg en genbrugsbutik

 

Miljøvisioner

 • Hvordan bør vi handle, så vi påvirker miljøet mindst muligt og med størst hensyntagen til de mennesker, der producerer vores varer?
 • Hvad vil I gøre (eleverne selv og på skolen) for at mindske påvirkningen af
  miljøet og tage hensyn til de mennesker og samfund, der producerer vores varer?

 

Gør en indsats

Lav mindst en indsats fx

 • Lav en realistisk politik og/eller handleplan for, hvordan skolen/kommunen kan handle bæredygtigt
 • Lav en debatterende udstilling med en lokal handlende og/eller lokale grønne
  organisationer, lokalt Agenda 21 center m.fl.
 • Lav en kuffert el. lign., med varer og foldere, der illustrerer hvordan man
  kan forbruge mere bæredygtigt
 • Besøg en institution (fx børnehave eller plejehjem) og fortæl dem om
  bæredygtigt forbrug
 • Lav en genbrugsmodeopvisning
 • Lav et loppemarked
 • Lav en liste/udstilling af "unødvendige" varer

 

Informer og involver

Lav mindst en formidlingsindsats fx

 • Artikler i lokalaviser, indslag i lokal-tv, pjecer, video, skolens hjemmeside, lokale hjemmesider, informationsmøder, mobiltelefoner osv.
 • Fortæl børn og forældre gennem foldere, hjemmesider e. lign., hvordan man kan
  forbruge på den bedste måde. Giv bl.a. konkrete råd og anbefalinger.
 • Lav en udstilling i en lokal forretning (købmand, genbrugsforretning m.m.),
  hvor I fortæller om jeres undersøgelser og mening

 

 

Bæredygtigt forbrug

lastoverbro

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website