FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Krav til affald

Undersøgelse

Lav undersøgelser så eleverne opnår indsigt i:

 • At vi producerer affald mange steder
 • At affald er ressourcer, hvis det bliver behandlet rigtigt
 • At det er vigtigt at sortere affaldet
 • At de fleste produkter kan genbruges
 • At der er stor forskel på nedbrydningstiden af forskellige produkter 

 

Eksempler på undersøgelser 

 • Undersøg hvor store mængder affald skolen producerer
 • Undersøg om skolen sorterer affaldet
 • Undersøg hvad der sker med affaldet, når det forlader skolen
 • Undersøg hvordan I sorterer affaldet i hjemmet
 • Undersøg kommunens affaldsplan
 • Undersøg skolens indkøbspolitik i forhold til valg af genbrugsmaterialer
 • Undersøg hvilke affaldsproblemer, de har i andre lande på baggrund af de varer, som vi køber

 

Ud af skolen

Mindst et besøg ud af skolen fx

 • Et forbrændingsanlæg
 • En genbrugsforretning
 • En genbrugsplads
 • Det lokale supermarked, for at undersøge deres affaldshåndtering af fx emballage og gamle madvarer
 • En fabrik for at undersøge hvad de gør med deres affaldsprodukter

 

Gør noget

Lav mindst en indsats fx

 • Et affaldssorteringssystem på skolen
 • En affaldsindsamling
 • Nedsæt mængden af papir på skolen

 

 Miljøvisioner

 • Hvorfor synes I, at det er vigtigt at arbejde for at sænke affaldsmængden og sortere
  affaldet?
 • Hvordan vil I arbejde på at sænke affaldsmængden på jeres skole og i lokalsamfundet/kommunen?

 

Informer og involver

Lav mindst en formidlingsindsats fx

 • Lav en udstilling om affald og affaldshåndtering fx i det lokale indkøbscenter, på biblioteket eller på kommunen
 • Lav en hjemmeside eller plakat
 • Skriv artikler om affald og affaldshåndtering til den lokale avis
 • Lav en pjece om affald og affaldshåndtering, som deles ud i lokalområdet
 • Afhold en debataften med lokale personer eller virksomheder, der arbejder med affald og håndtering af affald

Affaldsmængden stiger

Affald

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website