FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Affald

Affald

Vores stigende forbrug giver større mængder af affald. Affalds-temaet handler bl.a. om, hvordan vi nedbringer mængden af affald, hvordan vi bedst håndterer vores affald, hvordan vores affald kan blive til ressource, hvordan vores affald påvirker klimaet osv.

Mængden af affald i den enkelte familie og i samfundet og den måde affaldet efterfølgende behandles på er et godt teg på, i hvor høj grad vi har fokus på bæredygtighed.

For 30 år siden var der i Danmark uden for alle byer åbne lossepladser, hvor affaldet usorteret blev placeret, brændt eller dækket med jord.

Årligt skal 15 mio. tons affald indsamles og behandles ordentligi i Danmark.

I dag sorteres en større del af affaldet til genbrug, en stor del brændes af under kontrollerede forhold og skaber varme eller strøm. Kun en mindre del af bliver deponeret på lossepladser.

Men samtidig sætter vores forbrug også globale fodspor. Masser af varer bliver produceret andre steder i verden, hvor produktionen skaber affaldsproblemer.

Det er vigtigt, at vi begynder også at opfatte affald som en ressource. Hvor vi før talte om "Fra vugge til grav" taler vi i dag om "Fra vugge til vugge".

Temaet kan behandles:

-lokalt (familiens forbrug, skolens forbrug, genbrug, genanvendelse, affaldshåndtering på skolen, i hjemmet, på institutioner, i virksomheder, i kommunen osv.

-globalt (fx outsourcing til lande, der påfører produktionen mindre omkostninger fx i form af løn eller mere liberale regelsæt i forbindelse med fx miljø, og som samtidig dermed samler den mest miljøbelastende produktion i lande, som antagelig ikke håndterer problemet, affaldsproblemer pga. koncentration af mange mennesker, fattigdom, manglende infrastruktur).

Centrale begreber:
Kredsløb, nedbrydning, affaldssortering, genbrug, genanvendelse, fra-vugge-til-vugge, befolkningsudvikling, globale forbindelser.

Tilbage til temaer

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website