FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Krav til økologisk produktion

Undersøgelse

Lav undersøgelser så eleverne opnår indsigt i:

 • Forskellen på konventionelt landbrug og økologisk landbrug
 • Hvilken påvirkning konventionelt landbrug og økologisk landbrug har på dyr, planter, miljø og grundvand
 • Økologi-mærkningsordninger
 • Forskellen på økologisk produceret produkter og ikke økologiske produceret produkter
 • Perspektiver som miljø, dyrevelfærd og sundhed i forhold til økologisk produktion
 • Pris og udvalg af økologiske produkter i butikker
 • Holdninger hos befolkningen, landmænd, kommunen etc. til økologi
 • Indkøbspolitikken på skolen, i hjemmene og kommunen i forhold til økologiske produkter

 

Eksempler på undersøgelser:

 • Undersøg hvilke næringsstoffer og giftstoffer der bruges i et konventionelt landbrug, og hvilken betydning det har for dyr, planter og miljø herunder grundvandet
 • Undersøg flora og fauna på marker og i hegn. Lav sammenlignende undersøgelser
  mellem dyrket og udyrket græsareal, konventionel mark/økologisk mark, levende hegn der er sprøjtet hhv. usprøjtet osv.
 • Undersøg hvilke krav der er til nationale og internationale økologimærker
 • Sammenlign økologisk produceret planter med konventionelt produceret planter
 • Sammenlign økologisk produceret produkter med ikke økologiske produceret
  produkter. Inddrag perspektiver som miljø, dyrevelfærd og sundhed.
 • Undersøg hvilke økonomiske konsekvenser økologisk landbrug har sammenlignet
  med konventionelt landbrug
 • Undersøg priser og udvalg af økologiske produkter i butikker
 • Undersøg holdninger hos landmænd, fødevarebutikker, befolkningen, kommunen til økologisk produktion
 • Undersøg kommunens/skolens indkøbspolitik og politik vedrørende udeområder (fx ukrudtsbekæmpelse)
 • Lav en undersøgelse i lokalbefolkningen, om hvor mange der køber økologi 

 

Ud af skolen

Mindst et besøg ud af skolen fx

 • Et økologisk landbrug
 • Et konventionelt landbrug
 • En fødevareforretning
 • En restaurant
 • Kommunen
 • En børneinstitution

 

Gør noget

Lav mindst en indsats fx

 • Lav en økologisk skolehave og start derved jeres egen økologiske produktion på skolen
 • Lav et økologisk sortiment i skoleboden
 • Skolen indkøber mindst 5 økologiske produkter
 • Lav en kampagne, der får flere elever til at købe økologisk mælk
 • Gennemgå skolen for produceret materialer, og lav en liste over hvilke varer der er økologisk produceret, og hvad det vil koste at skifte indkøbene til økologi. 
 • Lav en ugemadplan med en efterfølgende økologisk indkøbsseddel til forældrene

 

Miljøvisioner

 • Hvorfor synes I, at det er vigtigt at arbejde for mere økologi i hjemmene og på jeres skole og kommune?
 • Hvordan vil I arbejde for mere økologi i hjemmene på jeres skole og kommune?

 

Informer og involver

Lav mindst én formidlingsindsats fx:

 • Lav en udstilling om økologisk produktion fx i det lokale indkøbscenter og evt. i samarbejde med den lokale købmand/supermarked
 • Lav en høstfest hvor skolen informerer om økologi
 • Uddel smagsprøver i det lokale supermarked af økologisk produceret produkter
 • Afhold en debataften med lokale landmænd, NGO, politikere osv.

Økologisk produktion

økogris

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website