FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Økologisk produktion

Økogrise

Der er mange dilemmaer at tage stilling til, når man som ung eller voksen skal træffe hverdagens valg foran køledisken. Og der er mange dilemmaer, når vi som samfund skal tage stilling til, hvordan produktionen af fødevarer skal foregå, når vi både vil tage hensyn til miljø, dyrevelfærd, ønsket om sunde og billige produkter samt en god økonomi for producenten.

Temaet giver mange muligheder for et spændende arbejde med et spændende emne. Her er mulighed for at inddrage både naturfaglige undersøgelser, forbrugerundersøgelser o.m.m.

Spørgsmål

  • Hvordan producerer vi landbrugsvarer, så vi både tager hensyn til natur, miljø og dyrevelfærd?

 

Tilbage til temaer

Rapporter om Økologisk produktion

Kirke Saaby Skole

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website