FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Mere idræt, motion og bevægelse

Grønt Flag Grøn Skole bidrager til, at undervisningen i fagene helt naturligt giver anledning til mere bevægelse, når eleverne gennemfører undersøgelser og arbejder med at skabe forandringer i natur og lokalsamfund. Byen, skoven, stranden, markerne, genbrugspladsen, rensningsanlægget, vindmøllerne er eksempler på eksterne læringsmiljøer, der let kan inddrages i undervisningen.

Når en stor del af undervisningen foregår i uden for klasselokalet, vil den også bidrag til et bedre undervisningsmiljø og ro i klassen.

Grønt Flag Grøn Skoles tema Friluftsliv er en anden og spændende mulighed for at give eleverne mulighed for motion og bevægelse, samtidig med at de arbejder for at skabe mere og bedre friluftsliv for dem selv og lokalsamfundet.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website