FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

En længere og mere varieret skoledag og understøttende undervisning

Grønt Flag Grøn Skole bidrager med varierede og differentierede undervisningsformer i eksterne læringsmiljøer.

I Grønt Flag Grøn Skole eleverne gennemfører eleverne undersøgelser og er med til at skabe forandringer for natur, miljø og mennesker i lokalområdet. De formidler deres viden og involverer andre samfundsgrupper, fx forældre, borgere og virksomheder i spørgsmål om natur, miljø og mennesker. Det sker bl.a. gennem naturfaglige undersøgelser, praktisk arbejde og interviews samt formidling ved hjælp af fx video, drama og udstillinger.

Elevernes undersøgelser og praktisk arbejde i skolehaver, på skolens udeområder, i lokalsamfundet og i den lokale natur vil være med til at styrke elevernes alsidige personlige udvikling, samarbejdsevne m.m., og forløbet vil desuden kunne have en positiv effekt for elever med særlige inklusionsbehov.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website