FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Øget elevinddragelse

Miljøråd

Grønt Flag Grøn Skole bidrager på mange måder til elevernes engagement og deltagelse i undervisningen, skolen og lokalsamfundet, fx gennem deres planlægning af en undersøgelse af borgernes holdning til økologiske varer.

En Grønt Flag-skole skal nedsætte et miljøråd med deltagelse af elever, således at eleverne også er med til at præge og beslutte skolens arbejde med miljø og bæredygtighed. Eleverne arbejder også med beslutningsprocesser i lokalsamfundet, herunder kommunens administrative og politiske niveau.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website