FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undersøgelser

Eleverne udfører nogle undersøgelser indenfor temaet. Undersøgelsen skal give eleverne en forståelse af problemstillingen og de forskellige interessekonflikter, der knytter sig til problemstillingen.

Martin og Ketil besøger fem forskellige skoler rundt om i Danmark, og viser hvordan elever, lærere og pedeller arbejder med undersøgelser i Grønt Flag Grøn Skole programmet.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website