FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Gør noget

Det er vigtigt at eleverne bruger deres opnået viden til at handle udfra. De skal gøre noget der er til gavn for miljøet. Det kan være direkte handlinger som besparelser på elektricitet, vand og affald, men det kan ogås være indirekte handlinger, som at skrive breve til politikere eller andre beslutningstagere for at ændre nogle procedure.

Martin og Ketil besøger fem forskellige Grønt Flag-skoler rundt om i Danmark. De undersøger, hvordan skolerne arbejder med Grønt Flag kriteriet - Gør noget. 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website