FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Grønt Flag trin for trin

 

1) Tilmeld skolen Grønt Flag Grøn Skole. Ved tilmelding oprettes jeres rapportside automatisk. Efter at have modtaget jeres tilmelding sender Friluftsrådets sekretariat en faktura.

2) Vælg enten et tema fælles for hele skolen eller den Grønne læseplan. Undersøg hvilket tema og hvilke metoder, der passer bedst til jeres skole. Læs kravene igennem for det valgte tema.

3) Kontakt evt. en skole, der har arbejdet med Grønt Flag Grøn Skole og hør om deres erfaringer, eller kontakt Grønt Flag Grøn Skole-sekretariatet.

4) Præsenter projektet for kollegaerne og få deres opbakning.

5) Bestil materialer, der knytter sig til temaet, og kig det igennem.

6) Find ud af, hvordan skolens grønne arbejde kobles til undervisningen. Find inspiration og ideer til undervisningsforløb under de enkelte temaer og i nettjenesten.

7) Nedsæt et miljøråd som udarbejder en miljøhandlingsplanSørg for at alle på skolen er løbende orienteret om projektet. Miljørådet finder ud af, hvilke initiativer de vil tage i løbet af skoleåret for, at skolen kan blive mere bæredygtig. Miljørådets initiativer indsættes sammen med skolens evt. øvrige bæredygtighedsinitiativer i miljøhandlingsplanen.

8) Hold miljørådsmøder med regelmæssige mellemrum, fx hver måned eller hver anden måned som det nu passer.

9) Gennemfør projektet. Husk at udfylde jeres elektroniske rapportskema løbende.

10) Forløbet kan startes eller afsluttes med en featureuge, hvor temaet er i fokus. Afslut evt. med åbent hus.

11) Når miljørådets arbejde er afsluttet og undervisningsforløbene gennemført og alt indskrevet og dokumenteret, indsendes rapporten til Friluftsrådet ved at trykke "Send". En elektronisk kopi af rapporten sendes til borgmesteren. Se eksempler på rapporter under de forskellige temaer. Rapporten kan indsendes på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af undervisningsåret. Dog skal alle rapporter fra det det forrige skoleår være Grønt Flag-sekretariatet i hænde senest d. 1. oktober. Ønsker I at hejse Det Grønne Flag første skoledag i august, så skal rapporten være indsendt senest 1. juni.

12) Godkendes rapporten sendes Det Grønne Flag til borgmesteren i kommunen. Skolen og borgmesteren aftaler herefter dato for flaghejsningen.

13) Skolen har ret til at hejse flaget i ét år. For at få et nyt flag skal skolen gennemføre et nyt projekt - miljørådsarbejde og undervisning.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website