FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Materiale

Her på siden lægges links til yderligere relevant materiale op til brug i undervisningen.

Plante- og dyrearter

Vidste I, at:

- De fleste planter gror på bestemte levesteder?

- De fleste dyr lever på bestemte levesteder?

Når I går en tur i naturen, kan I finde mange spændende levesteder.

Vælg et levested tæt ved skolen.

Find forskellige planter og dyr på levestedet.

Find ud af, hvad de hedder.

Definition af begrebet biodiversitet

Biodiversitet - eller biologisk mangfoldighed - er mangfoldigheden af alle levende væsner – altså alle dyr, planter, bakterier, svampe og hvad der ellers findes af livsformer på jorden.

Se mere på skoven i skolens leksikon

 

Materiale fra "Great Plant Hunt"

Lærerens håndbog oversat til dansk, indeholder bl.a. beskrivelser af projekt info om Darwin og forslag til skole- og klasseaktiviteter.

 

Forbedring af biodiversiteten på skolens arealer

Planlægning

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Intro

Eleverne skal bruge deres viden til at finde frem til en indsats, som vil give et mere mangfoldigt plante- og dyreliv på skolens område.

Lær at indsamle og beskrive små dyr i nærområdet

Eleverne lærer at indsamle, undersøge og beskrive små dyr fra nærområdet via besøg i naturen og arbejde på skolen.

Gennemførelse

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Evaluering

Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering kan foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.

 

10 læringskort om flora & fauna fra Friluftsrådet

Læringskortene rummer 10 specifikke aktiviteter målrettet 2-3 klasse, men mange kan også bruges af yngre elever. Kortene rummer følgende temaer:

 1. Find små dyr i skoven – camouflage og trusler
 2. Find små dyr i skoven – Rovdyr og Byttedyr
 3. Find små dyr i markskellet
 4. Find små dyr og planter i marken – ikke-økologisk
 5. Find dyr i søen – hvad siger dyrene om vandkvaliteten?
 6. Find dyr i hede, moser eller overdrev
 7. Find dyr på kysten – tilpasninger og føde
 8. Find dyr på kysten – tilpasning og bevægelse
 9. Find vej i naturen med kompas
 10. GEM og find dyr i skoven med kompas

Alle kort har informationer om: fremgangsmåde, materialer, spørgsmål, yderligere undersøgelser/refleksion, evaluering, kan du udfordre en ven.

 

Naturlog og tegneopgaver med insekter fra Statens Naturhistoriske Museum

Den Lille Naturlog

Vejledning til Den Lille Naturlog

Tegneopgaver insekter

Se mere og bestil materialet hjem via SNM's hjemmeside

 

NaturTjeks nye bog om biodiversitet

Undervisningsbogen NaturTjek er knyttet til Danmarks største citizen science-projekt, NaturTjek, ledet af Danmarks Naturfredningsforening. Projektets formål er at indsamle ny viden om biodiversiteten i Danmark. Brug bogen til at komme tættere på mangfoldigheden i den danske natur, lære mere om biodiversitet, eller selv gøre noget for at hjælpe naturen og bevare biodiversiteten, hvor I bor. Bogen kan bestilles gratis - I skal bare betale for portoen.

 

Undervisningsmateriale om biodiversitet

"Det er også min natur" (elevhæfte)

"Det er også min natur" (lærervejledning)

 

Danmarks Naturkanon

Danmarks Naturkanon fra 2006 præsenterer 216 eksempler på dansk natur - både den sjældne og den velkendte. Her kan du se hele naturkanonen, hente undervisningsmateriale om arterne og læse om, hvor du kan opleve alle de mange dyr, planter, naturtyper, sten osv.

 

Forslag til aktiviteter i naturen

Mange af aktivitetsforslagene fra "Skoven i Skolen" vil også kunne bruges se: "Skoven i Skolens" hjemmeside.

 

Aktiviteter med edderkopper

Få inspiration fra dette spændende undervisningsmateriale om edderkopper målrettet 0.-3. klasse, der er udviklet af Statens Naturhistoriske Museum.

 

Aktiviteter med insekter

Få inspiration til undervisningen om insekter fra dette fine hæfte fra Haver til Maver.

Se sommerfuglens forvandling.

Inspiration til aktivitet med sommerfuglelarver.

 

Undervis i de fire mest almindelige danske naturtyper

Tag dine elever med ud i den danske natur med dette materiale, der er udviklet af Københavns Universitets "Vild Campus". I lærermaterialerne er der taget udgangspunkt i fire almindelige danske naturtyper: Skov, Strand, Græsland og Eng.

 

Aktiviteter med blomster

18 små aktiviteter med blomster er beskrevet i Grønne Spires hæfte "Vild med blomster".

 

Undervisningsmateriale om byens træer

Spændende undervisningsmateriale om byens træer, som Statens Naturhistoriske Museum har udviklet til hhv. mellemtrinnet og udskolingen.

 

Inspirationskatalog om biodiversitet

Friluftsrådet har udgivet et inspirationskatalog om, hvordan man kan skabe mere biodiversitet i byen. Der er masser af tips og ideer, der også kan anvendes på skoler.  

 

Temanummer om smådyr fra Naturvejlederforeningen

Krible Krable tema af NATURvejleder nr. 2/2015. I bladet er bl.a. vejledning til at bygge insektfanger og insekthotel samt en artikel om at se på dyr med sciencebriller.

 

Byg bolig til insekter og fugle og andre dyr

Naturkatapulten har lavet forskellige guider til at bygge bo til havens insekter og fugle og andre dyr. Her findes forskellige vejledninger:

 

Naturtjek

Danmarks Naturfredningsforening har udviklet app’en NaturTjek, som I kan bruge til at gå på jagt efter de 30 arter og 12 levesteder, som forskerne har udvalgt. Tag en tur i skoven, ud i haven eller på skolens areal. Gør det til en konkurrence, og se hvem der kan tjekke flest arter og levesteder ind på en time. Husk at tage billeder af hvad I ser, og vedhæft dem til registreringerne i app’en. Print evt. NaturTjek-listen som hjælp til at huske arterne og levestederne og til hurtigt at kunne vinge dem af.

 

Undervisningsmaterialer på engelsk

Materialerne findes på engelsk her // The English version of the campaign resources can be found here.

 

Mariehøne

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website