FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsforløbets struktur

Undervisningsforløbet designes med følgende struktur:

Skolen

Eleverne undersøger hvad en naturpark er, og hvad der er med til at gøre det til en naturpark. Eleverne undersøger forskellige holdninger til naturparken. Undersøgelsen kan bygge på oplæg fra naturvejledere, interview med politikere, landmænd, ornitologer etc.

Naturparken

Eleverne tager på ekskursion til naturparken, hvor de udvælger en biotop som de undersøger nærmere. De laver feltundersøgelser, men undersøger også brugen af området, og hvilken påvirkning har det på naturen.  

Skolen

Eleverne  bearbejder  de opsamlede data og observationer  fra naturparken. Ud fra disse data og observationer skal eleverne komme ideer, som er til gavn for naturparken og lokal området. Ideerne kan være rettet både "direkte" mod naturen for at skabe en større biodiversitet og dermed en større naturkvalitet. Ideerne kan også være rettet mod en større synlighed og forståelse af naturparken.

Eleverne præsentere deres ideer for de ansvarshavende for  biotopen og læren, som sammen diskuterer, om det er realistisk at udføre ideen eller videreudvikler på ideen, så den bliver realistisk.

Naturparken

Eleverne tager ud til deres biotop i naturparken og føre deres idé ud i livet, som er til gavn for naturen i nationalparken.

Skolen

Eleverne udvikler informationsmateriale om arbejdet, og spreder budskabet om guidet "informationsture"  i deres biotop. Informationen kan være foldere, videoer, hjemmesider, som bliver delt ud til lokalbefolkningen, familie og venner.

Naturparken

De unges naturpark dag Eleverne agerer guider i naturparken, og viser de fremmødte rundt og fx. instruerer dem i fx. bekæmpelse af invasivearter, naturovervågning etc. der er til gavn for naturparken.

Arrangementet slutter af med, at de fremmødte elever bliver udnævnt som "unge naturparkguider", og modtager et diplom af.

 

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website