FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Hvem kan deltage?

Undervisning i naturparker er et pilotprojekt

  • Dette undervisningsforløb er "kun" et pilotprojekt, hvilket betyder at det kun er udvalgte kommuner, som har en naturpark, der kan deltage.
  • Gennemførelsen af undervisningsprojektet skal følge tidsplanen
  • Skolen skal være repræsenteret ved de to workshops

 

Skoler der ligger i en kommune, der er en del af Naturpark Åmosen, og skoler der ligger i en kommune, der er en del af Naturpark Randers Fjord får tilbudet,  og kan sende en ansøgning om deres overordnet ideer til Friluftsrådet, som derefter udvælger de skoler, der får lov til at deltage.

Download ansøgningskemaet her

Tilmelding til workshop

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website