FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisning i danske naturparker

Naturparker og grundskoler bringes til at interagere om undervisning i naturforvaltning, miljø og bæredygtighed

Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende naturområder, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark.

Mærkningsordningen Danske Naturparker udvikles med støtte fra Nordea-fonden

Formålet med dette projekt er at bringe naturparker og skoler tættere sammen. Eleverne skal tilegne sig viden indenfor miljø og bæredygtighed og få ejerskab til deres lokale naturpark.

Projektet er et pilotprojekt, som efterfølgende skal evalueres og formuleres som et koncept, der kan udbredes til alle danske naturparker.

Undervisningsforløbet er bygget op over programmet Grønt Flag Grøn Skole, hvor eleverne skal:

  1. udføre undersøgelser
  2. ud af klasseværelset
  3. gøre noget
  4. informere og involvere

Derudover skal eleverne deltage i et miljøråd, hvor de skal være med til at planlægge og udvikle ideer til arbejdet med en naturpark. Deltagelsen i miljørådet er med til at skabe ejerskab til projektet for eleverne.

Se indslaget fra TV-Kolding om Unge Naturpark guider

Se powerpoints fra de involverede skoler ved gennemførelsen af undervisningsprojektet ved Naturpark Lillebælt og Naturpark Maribosøerne

Christiansfeldt Skole

Lyshøjskolen

Vonsild Skole 

Nykøbing Falster Realskole

Stubbekøbing Skole

Læs mere om danske naturparker

Nordea

Hvem kan deltage?

Dette undervisningsforløb er "kun" et pilotprojekt, hvilket betyder, at det kun er udvalgte kommuner, som har en naturpark, der kan deltage.

Skolerne i en kommune, der er en del af Naturpark Åmosen, og Skoler der er en del af Naturpark Randersfjord får tilbuddet, og kan sende en ansøgning om deres overordnet ideer til Friluftsrådet, som derefter udvælger de skoler, der får lov til at deltage.

   

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website