FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Publikationer om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Friluftsrådet har skabt en række publikationer om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, der bygger på de didaktiske og pædagogiske rammer fra miljøprogrammet Grønt Flag Grøn Skole.

 

GRUNDSKOLEN

Med afsæt i den didaktiske og pædagogiske ramme fra Grønt Flag Grøn Skole finder du i de nedenstående publikationer inspiration til din tværfaglige undervisning om bæredygtig udvikling.

 

Projektopgave om bæredygtighed og miljø

Hvordan kan du inddrage en tværfaglig tilgang til bæredygtighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse? Med dette inspirationshæfte får du ideer til at bringe naturfagene i spil i forhold til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. Hæftet giver også mulighed for samarbejde mellem naturfagene, dansk, samfundsfag og idræt. Valgfag, der ikke indgår i prøverækken, og som eleven undervises i på 9. klassetrin, skal indgå i elevens projektopgave. For at bringe valgfagene i spil er her ideer til at inddrage madkunskab, billedkunst, drama, filmkundskab, medier, musik og håndværk og design.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website