FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Hvorfor miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling?

Igennem de seneste årtier er spørgsmål om miljø og bæredygtighed kommet højere og højere på politikernes og nyhedsmediernes dagsorden. Senest gennem de sidste års intensive debat om klimaforandringerne.

Menneskets udnyttelse af naturens ressourcer bør foregå på et bæredygtigt grundlag. Derfor er spørgsmål om miljø og bæredygtighed helt central i undervisningen lige meget om den foregår på en grundskole, en efterskole, en gymnasieskole, på en læreruddannelse eller i de mange øvrige uddannelser i Danmark.

Undervisning om miljø og bæredygtig udvikling er også udtrykt i de faglige mål på både grundskole- og gymnasieskoleniveau. Derfor bør en enhver uddannelsesinstitution tage miljø og bæredygtig udvikling op som et blandt mange andre vigtige og grundlæggende temaer i undervisningen.

Bæredygtighedsstrategi

Grønt Flag er en del af Undervisningsministeriets strategi "Uddannelse for bæredygtigudvikling - Startegi for FN's tiår for 2005-2014". Derfor har Undervisningsministeriet, Miljøministeriet og Friluftsrådet indgået et partnerskab, som skal arbejde på at få institutioner i Danmark til at arbejde med bæredygtighed igennem Grønt Flag. 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website