FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Svendborg

Rantzausminde Skole
Energi: 2012
Transport: 2014
Bæredygtigt Forbrug: 2015
Vand: 2016
Affald: 2017
Havet: 2018

Sydfyns Fri Fagskole
Grøn Læseplan: 2015

Thurø Skole
Friluftsliv: 2015

Ørkildskolen
Økologisk Produktion: 2015
Affald: 2017

Gudbjerg Skole (lukket)
Vand: 1996
Affald: 1997
Energi: 1998

Nordre Skole (lukket)
Natur: 2001
Affald: 2003
Energi: 2004
Vand: 2005
Økologisk produktion: 2006
Affald: 2007
Natur: 2008

Vester Skerninge Friskole
Affald: 2016
Vand: 2017

Nymarkskolen
Økologisk produktion: 2018 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website