FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Sønderborg

Alssundgymnasiet 
Affald:  2011
Bæredygtighed: 2013
Friluftsliv: 2014
Bæredygtighed: 2015
Bæredygtighed: 2016
Bæredygtighed: 2017
Bæredygtighed: 2018

Kværs Skole
Økologi
Vand: 1998
Affald: 1999
Energi: 2000
Natur: 2002
Natur: 2005
Miljømærkning: 2007
Affald:2010
Vand: 2011
Affald: 2013

Oksbør Friskole
Affald: 2012

Sønderborg Produktionshøjskole
Friluftsliv: 2015

VUC Syd, Sønderborg
Bæredygtighed: 2015
Bæredygtighed: 2017
Bæredygtighed: 2018

Sønderskov-Skolen 
Energi: 2016
Energi: 2017
Energi: 2018 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website