FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Odense

Holluf Pile Skole
Vand: 1994
Energi: 1996
Grønn Læseplan: 2012
Natur: 2013
Grøn Læseplan: 2015
Grøn Læseplan: 2016
Grøn Læseplan: 2018
   
Højby Skole
Transport: 2010
Bæredygtigt forbrug: 2011

  
Krogaardskolen
Vand: 2000

Provstegårdskolen
Klimaforandringer: 2010
Affald: 2011
Vand: 2012
Energi: 2013

Spurvelundskolen
Natur: 2011
Vand: 2012
Affald: 2013

Tingkærskolen
Vand: 1996
Energi: 1997
Affald: 1999
Natur: 2001
Miljørevision: 2003


Tingløkkeskolen
Vand: 2011
Affald: 2013
Energi: 2015
Transport: 2016
Hverdagens kemi: 2017
 
Ejerslykkeskolen
Affald: 2012
  
Nørrebjergskolen
Den Grønne Læseplan: 2012

Munkebjergskolen
Den Grønne Læseplan: 2012

Mulernes Legatskole
Bæredygtigt forbrug: 2012
Bæredygtighed: 2013
Bæredygtighed: 2016

Odense Katedralskole
Bæredygtighed: 2015
Bæredygtighed: 2015
Bæredygtighed: 2018 

Stige Friskole:
Affald: 2017
Vand: 2018

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website