FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Thisted

Bedsted Skole
Grøn Læseplan: 2012
Grøn Læseplan: 2013
Grøn Læseplan: 2014
Grøn Læseplan: 2015
  
Thisted Gymnasium & HF-Kursus

Energi m.m.: 2011
Bæredygtigt forbrug: 2012
Bæredygtighed: 2013
 
Thy-Mors Hf og VUC
Klimaforandringer: 2010
Affald m.m.: 2011
Bæredygtighed: 2013
Bæredygtighed: 2017

Hannæsskolen
Affald: 2012
Grøn Læseplan: 2014

Koldby Skole
Affald: 2012
Energi: 2013
Vand: 2014
Bæredygtigt Forbrug: 2015
Grøn læseplan: 2016

Sennels Skole
Affald: 2012

Thisted Friskole
Affald: 2013
Energi: 2014

Vestervig Skole
Vand: 2013
Affald: 2015
Friluftsliv: 2016

Nors Skole
Grøn Læseplan: 2013

Rolighedsskolen
Affald: 2014

Østre Skole
Affald: 2015
Grøn læseplan: 2016
Bæredygtigt forbrug: 2017

Hanstholm Skole
Grøn læseplan: 2016

Tilsted Skole
Grøn læseplan: 2016

Hurup Skole
Energi: 2016

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website