FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Skive

Nr. Søby Skole
Affald: 2002
Natur: 2003
Energi: 2004
Vand: 2005
Affald: 2006
Natur: 2007
Friluftsliv: 2009
Klimaforandringer: 2010
Natur: 2011
Vand: 2012
Affald: 2013
Affald: 2014
Friluftsliv: 2015
Klimaforandringer: 2016
 
Aakjærskolen
Affald: 2008
Klimaforandringer: 2009
Bæredygtigt forbrug: 2010

Skive Gymnasium
Bæredygtigt forbrug: 2012
Energi: 2013
Bæredygtighed: 2014
Bæredygtighed: 2015

Sahl Friskole
Friluftsliv: 2013

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website