FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Ikast Brande

Klovborg Friskole
Vand: 2002
Affald: 2003
Natur: 2004
Energi: 2005
Miljømærkning: 2006
Vand: 2007
Natur: 2008
Friluftsliv:2009
Bæredygtigt Forbrug: 2010
Energi: 2011

International School Ikast-Brande
Grøn Læseplan: 2016
Grøn Læseplan: 2017
Natur: 2018

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website