FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Hvidovre

Avedøre Skole
Affald: 2002
Vand: 2003
Energi: 2004
Natur: 2004
Energi: 2005
Natur: 2018

Engstrandskolen
Klimaforandringer: 2011

Gungehusskolen
Natur: 2003
Affald: 2011
Vand: 2012
Klimaforandringer: 2017

Præstemoseskolen
Affald: 2009
Den Grønne Læseplan: 2011
Den Grønne Læseplan: 2012
Affald: 2013
Den Grønne Læseplan: 2014
Grøn Læseplan: 2015
Grøn Læseplan: 2016
Grøn Læseplan: 2017
Grøn Læseplan: 2018

Holmegårdsskolen
Affald: 2012

Dansborgskolen 
Grøn læseplan: 2018

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website