FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Høje-Taastrup

Selsmoseskolen
Affald: 2007
Vand: 2008
Energi: 2010
Hverdagens Kemi: 2011
Affald: 2012
Transport: 2014
Økologisk produktion: 2016


Taarup Realskole
Vand, Affald, Energi, Klimaforandringer: 2009
Afald, Transport, Energi: 2010


Borgerskolen
Økologisk produktion: 2016
Bæredygtigt forbrug: 2017
Klimaforandringer: 2018    • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website