FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Vand

Vand er et essentielt element for tilstedeværelsen af liv, og tilgængeligheden af rent vand er en af de primære udfordringer, der skal løses for at fremme livsvilkårene i mange u-lande. Men det er ikke blot i u-landene, at rent vand er en begrænset ressource. Selv i Danmark, hvor vi er vant til blot at kunne åbne for hanen, kan der i fremtiden opstå udfordringer med at skaffe drikkevand. Flere boringer lukkes på grund af forurening, og lokalt storforbrug medfører, at drikkevandet må hentes længere og længere væk fra forbrugsstederne. I byerne er vand i stigende omgang blevet et problem, fordi kraftige regnskyl forekommer hyppigere. Det stiller krav til, hvordan vi bygger byerne, så vi kan komme af med vandet. Regnvandshaver, permeable belægninger, opsamling af regnvand og forbedret kloakering er blot nogle af de tiltag, byerne i stigende grad gør brug af.

 

 

Temamodel vand

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website