FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Transport

Effektiv transport af personer og gods er centrale for økonomisk vækst og velstand. Siden år 2000 er antallet af biler på de danske veje steget med 400.000. Ligeledes er pendlerafstanden øget. Flere rejser bort i ferien eller benytter sig af en forbedret infrastruktur, når familien i den anden ende af landet skal besøges. Og de mange ekstra kilometer, der årligt bliver kørt, kræver stadigt stigende behov for fossilt brændstof og nyanlæggelse af veje.

I Danmark står transport for ca. 25 % af energiforbruget, og transporten er dybt afhængig af olie. For at reducere miljøpåvirkningen er der behov for nytænkning i forhold til vores transportformer og transportvaner. Og alternative løsninger er ikke kun en gevinst for miljøet, der er også penge af spare ved at tænke i alternativer.

 

Temamodel transport

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website