FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Natur

Naturen omkring os danner livsgrundlaget for en lang række dyr og planter. Klimaforandringer, ændringer i det åbne land og forurening er væsentlige faktorer, der gør at naturen i Danmark er under pres. Naturpleje og naturgenopretning kan være med til at skabe rigere natur, til gavn for både dyr, planter, os selv og kommende generationer. 

Temamodel natur

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website