FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Grøn innovation

Danmark står generelt stærkt, når det handler om udvikling af grønne løsninger, der kan reducere vores forbrug af energi, ressourcer, sprøjtegifte etc. Grøn innovation handler om at skabe kreative løsninger på nogle af de miljø- og energiproblemer vi har, og det er kun fantasien, der sætter grænser. At skabe grøn innovation er sjovt og alle kan være med.

Et eksempel på grøn innovation er, at mange genbrugsstationer opstår, fordi affaldet er besværligt at komme af med, og virksomheden opdager pludselig, at affaldet har en værdi, hvis det bruges på en anden måde. Et andet eksempel er landbruget, som traditionelt har produceret fødevarer, men som i dag også anvender afgrøderne til biobrændsel, isoleringsmaterialer og medicin. 

Grøn innovation (1)

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website