FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Friluftsliv

Idræt og friluftsliv kan bidrage til at forebygge moderne problemstillinger, som f.eks. livsstilssygdomme og stress. Tilgængeligheden til naturen er afgørende for, at alle får muligheder for at bruge naturen eller dyrke idræt i grønne omgivelser.
På uddannelsesinstitutionerne er det oplagt at kravet om 45 min bevægelse om dagen kombineres med at komme ud i det fri. Lys, luft og naturoplevelser har en positiv påvirkning på humøret såvel som indlæringsevnen.

Men friluftsliv kan også med fordel tænkes ind i brancher inden for sundhed og omsorg. F.eks. kan ældre, syge og handikappede finde glæde og ro ved at komme ud i naturen.  

Klimatilpasning i form af beplantning i byerne kan ligeledes skabe rum for friluftsaktiviteter og forbedre befolkningens sundhed og trivsel.

Friluftsliv model

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website