FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Energi

Langt størstedelen af den energi, der produceres i globalt er bygget på et forbrug af fossile brændstoffer, der har konsekvenser for både klima og miljø. Herudover er energiforbrug en væsentlig udgift for de fleste virksomheder og organisationer. Det er vigtigt, at der tænkes i muligheder for at reducere forbruget samt i anvendelse af alternative energikilder som f.eks. biomasse, affald, vind og solenergi. Herudover kræver det en betydelig teknologisk udvikling af produktionsapparatet, en forbedret distribution samt bedre viden om lagring af den producerede energi.

Udfordringen med at reducere vores energiforbrug er med andre ord stor, men man kan jo starte med at slukke for lyset og standbyknappen på TV’et når vi går. 

 

Energi tema model

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website