FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Affald

I Danmark producerer vi meget affald –rigtig meget endda. Private og offentlige virksomheder står for 75% af den samlede affaldsmængde, mens private står for den sidste 25%. Virksomheder har derfor en enormt ansvar for, at affaldsmængden reduceres og at en større andel af affaldet genanvendes. Affaldet stammer fra bl.a. byggesektoren, fra teknologiske produkter, mad og emballage. Alle disse produkter kræver mange ressourcer at producere og ofte er de blevet sendt fra fjerne dele af verden.

I dag genanvender vi ca. 60% af affaldet, men andelen kan sagtens øges, og affaldsmængden kan nedbringes, hvis vi tænker os mere om. På den måde kan vi udnytte vores ressourcer optimalt og bevare levestandarden, uden vores fælles natur tager varigt skade.  

 

Temamodel affald

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website