FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Teknologi, Byggeri og Transport

Der er allerede stort pres på at de faglærte inden for teknologi, byggeri og transport har viden og praktisk erfaring med bæredygtig omstilling. De skal have kendskab til udfordringer og løsninger inden for energi, vand, ressourceforbrug, genbrug, klimaforandringer, bæredygtigt byggeri og bæredygtig transport. Undervisning i bæredygtig udvikling skal hjælpe eleverne med, hvordan de i deres branche kan møde fremtiden bæredygtigt. 

Mobiltelefonen -en bæredygtig fremtid er et to-dages undervisningsforløb til erhvervsuddannelsernes grundforløb inden for hovedområdet teknologi, byggeri og transport. Materialet er udviklet af Naturvidenskabernes Hus

Erhvervsskolernes valg er et oplæg til konkrete undervisningsforløb, som er udviklet af DUF i samarbejde med LO-Ungdom og Erhvervsskolernes Elevorganisation. Materialet kan suppleres med spørgsmål om bæredygtig udvikling relateret til elevernes hverdag.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website