FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Miljørådets ansvarsområder

Miljørådets væsentligste ansvarsområder er listet nedenfor.

Miljørevision

En gang om året foretager miljørådet en miljørevision.

Miljørevisionen er en oversigt over, hvordan skolen og uddannelserne knyttet til skolen påvirker miljøet, og hvilke muligheder skolen har for at tage mere hensyn til miljøet. Miljørevisionen kan bruges til vælge temaer og beslutte, hvilke miljøspørgsmål og miljøtiltag skolen vil lægge vægt på. Det kunne være nye trends eller teknologier inden for bæredygtig udvikling i de respektive brancher, måske er der ny lovgivning, som gør at visse standarder skal overholdes eller nye ønsker fra eleverne.

 

Miljøvision

Skolen formulerer nogle visioner for miljøarbejdet på institutionen. Miljøvisionerne er elever og medarbejderes programerklæring om:

  • De værdier, skolen stræber efter
  • De værdier, skolen vil arbejde for
  • Hvordan skolen vil nå målene

Da det er et fælles projekt skal oversigten over miljøvisionerne have en fremtrædende pacering (fx på fællesarealer, undervisningslokaler og på skolens hjemmeside).

 

Miljøhandleplan

Miljøhandleplanen skal indeholde en beskrivelse af:

  • Hvilke miljøtiltag skolen forventer at gennemføre
  • Hvilke miljøvisioner skolen arbejder efter

Det er op til skolen at udforme miljøhandleplanen, som skal fungere som styringsredskab for miljøtiltagene på skolen. Miljøhandleplanen kan også indeholde et overblik over den undervisning, som bliver gennemført, og som indeholder elementer vedrørende bæredygtighed.

 

Rapport

GFGE er en international certificeringsordning. Derfor skal Friluftsrådets sekretariat have dokumentation på GFGE-arbejdet, før de kan udsende Det Grønne Flag.

Miljøarbejdet på skolen skal dokumenteres via en elektronisk rapport, der indsendes til Friluftsrådet. Den endelige rapport skal udfærdiges af miljørådet, men dokumentationen kan forestås af lærerne undervejs, da undervisningsforløbene registreres elektronisk via Grønt Flags hjemmeside.

Det er miljørådets ansvar at sørge for, at rapporten bliver udfyldt og indsendt. Når rapporten er indsendt, får skolen et link, som viser rapporten. Linket kan man lægge på skolens hjemmeside, så interesserede kan læse om miljøarbejdet.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website