FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Miljørådet

Miljørådet er den drivende kraft i Grønt Flag-arbejdet. Det kan bestå af både elever, lærer, teknisk personale og skoleledere.

Miljøråd

Gennem miljørådet opnår eleverne indflydelse og ejerskab til de projekter, som skolen sætter i værk.

Miljørådet kan udarbejde vedtægter, der skitserer, hvilke opgaver og beføjelser miljørådet har, miljørådets formål, forretningsorden, styring og ledelse, mødehyppighed m.m., men kan naturligvis også iværksætte kampagner og større initiativer i samarbejde med skolens ledelse eller de tekniske medarbejdere. Det er op til skolen selv at fastsætte, hvor lang en periode, medlemmer af miljørådet vælges for. Men det kan anbefales at skabe en kontinuitet i arbejdet ved fx at have de samme elever med flere år i træk, samt skabe en god overlevering mellem nye og gamle medlemmer.

Miljørådets væsentligste ansvarsområder er at udarbejde skolens:

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website