FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Fag, temaer og Fælles Mål

Her kan du se hvilke temaer, undervisningen i de forskellige fag kan omhandle og hvilke forenklede Fælles Mål, undervisningsmaterialet sigter imod at opfylde.

Skolebørn Tanzania

 

Dansk 5.-6. klasse

Kommunikation om bæredygtighed og klimaforandringer

Forenklede  Fælles Mål

 • Eleven har viden om samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed
 • Eleven kan påtage sig roller i samtalesituationer
 • Eleven kan iagttage en kommunikationssituation
 • Eleven kan videndele og samarbejde via internettet

Materiale

 • Video/tekst om eco-school pupil’s parliament og børns demokratiske rolle i fht bæredygtighed og klima
 • Evt. materiale om børns deltagelse i nationale/globale demokratiske processer omkring klima

Opgaver

 

 • Diskuter om forskellige måder at rammesætte (børns) demokratiske deltagelse. Inddragelse af egne erfaringer.
 • Rollespil
 • Udarbejdelse af egne videoclips om børns demokratiske deltagelse og klimaforandringer (message to world leaders)
 • Refleksion over egen rolle

 

Natur/Teknologi 5.-6. klasse

Klimaforandringer, interessekonflikter og bæredygtighed

Forenklede Fælles Mål

 • Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskets forvaltning af naturen lokalt og globalt
 • Eleven har viden om enkle principper for bæredygtighed

Materiale

 • Historie om lokal interessemodsætning eller konflikt, gerne noget som på en eller anden måde er relateret til skolen
 • Interviews med ugandiske børn fra børnerådet om klimaforandringer og bæredygtighed og deres egne bæredygtighedsvisioner

Opgaver

 

 • Kortlægning af konflikteksemplet (aktører, interesser, værdier)
 • Diskussion af lokale og globale interessemodsætninger
 • Rollespil med udgangspunkt i interessekonflikten
 • Diskussion af hvordan børns liv påvirkes af klimaforandringer forskellige steder i verden (sammenhænge mellem miljø, økonomi og sociale relationer)
 • Arbejde med visioner for bæredygtighed og bremsning af klimaforandringer og for egen rolle

 

Engelsk 5.-6. klasse

Dagligdags håndtering af klimaforandringer

Forenklede Fælles Mål

 • Eleven kan give eksempler på forskelle og ligheder mellem kultur- og samfundsforhold i eget land og i engelsksprogede områder
 • Eleven kan deltage i udveksling af enkel information og produkter med elever i udlandet

Materiale

 • Børns beskrivelser (skrift eller film på engelsk) af dagligdags håndteringer af klimaforandringer – gerne med udgangspunkt i børnerådet
 • Evt. eksempler på undervisningsmateriale fra Uganda

Opgaver

 

 • Diskussion af børns dagligliv, udveksling af synspunkter
 • Produktion egne små film/tekster/billeder på engelsk om klimaforandringer og håndtering af disse i Danmark
 • Upload egne film (video på max 4 min, ’dogmer’)
 • Refleksion over mulige forandringer

 

Historie 5.-6. klasse

Klimaforandringer

Forenklede Fælles Mål

 • Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie
 • Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie

Materiale

Klimahistorier fra ældre mennesker og evt. eksperter i Uganda

Opgaver

 

 • Indsamling af egne klimahistorier – interviews med f.eks. bedsteforældre eller eksperter
 • Diskussion om forskellige perspektiver, sammenhænge, forskelle
 • Fremtidsscenarier?

 

Madkundskab 5.- 6. klasse 

Bæredygtigt forbrug

Forenklede Fælles Mål

Eleven kan analysere fødevaregruppers vej fra jord til bord og til jord igen

Materiale

Et klimavenligt måltid i Uganda

Opgaver

 

 • Madlavning – et klimavenligt måltid i Danmark
 • Diskussion af forskelle og ligheder

 

 

 

lærervejl

Se yderligere i lærervejledningen forside lærervejl 

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website