FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Eco-Scools i Uganda

Uganda 2

Grønt Flag Grøn Skole findes i 58 lande verden over under navnet Eco-Schools.

Friluftsrådet er engageret i uddannelse for bæredygtig udvikling langt ud over Danmarks grænser og har startet Eco-Schools-programmer på mere end 500 skoler i Malawi, Tanzania og Uganda sammen med lokale partnerorganisationer.

Programmets aktiviteter tager udgangspunktet i lokale miljø- og fattigdomsproblemer, der som oftest er tæt koblede og udspringer af, at naturens resurser er overudnyttede. Det resulterer i en lang række problemer; for eksempel ufrugtbar jord, utilstrækkelige energiressourcer og mangel på adgang til rigeligt og rent drikkevand.

Gennem lokale NGO’er og i tæt samarbejde med undervisningsmyndighederne og andre interessenter i samarbejdslandene, er det målet at hjælpe skoler og omkringliggende landsbysamfund med at håndtere miljøproblemer og herigennem forbedre fremtidsudsigterne for såvel elever, forældre og lærere.

malawi lille

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website