FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Bag om materialet

gruppe af elever

Undervisningsmaterialet ”En verden til fælles” tager udgangspunkt i Friluftrådets Eco-school program i Uganda og sætter især fokus på klimaforandringer og på betydningen af børn og unges aktive medborgerskab på klimaområdet.

Det overordnede formål med projektet er:

1) at skabe forståelse blandt danske skoleelever for, at klimaforandringer har konsekvenser for os alle, men det betyder noget forskelligt for menneskers levevilkår set i et globalt perspektiv.

2) at styrke danske elevers handlekompetence og demokratiske medborgerskab på klimaområdet.

Den primære målgruppe er elever på grundskolens mellemtrin.

Læs om Grønt Flag Grøn Skole-programmerne i Afrika 

faktakort eksempel foto

Hvad består materialet af? 

Materialet til undervisningen består af:

 • en lærervejledning
 • elevark med beskrivelse af opgaver
 • faktakort til de forskellige fag og temaer
 • hjemmeside og film

Alt materialet kan downloades fra pdf-filer på hjemmesiden www.enverdentilfaelles.dk, hvor det er sorteret ud fra de fag, det er tiltænkt, men det er nemt at gå på opdagelse i de forskellige temaer, som undervisningsmaterialet omhandler:

 • Klimapolitik og -historie
 • Bæredygtighed
 • Demokrati og børns medindflydelse
 • Forskelle mellem børns hverdagsliv i forskellige dele af verden

Hvert forløb er bygget op med forskellige typer opgaver, med let genkendelige ikoner: 

filmikon Stemmer fra Uganda - film, citater el. 

Ikoner 2_pos Diskussion og refleksion

 ikon 3      Undersøgelse

Ikoner 4_pos Fantasi og forestilling 

 

Evaluering og evt. hjemmeopgave.

 

Sådan kan du kombinere fag og temaer:

oversigt over uvforløb 

 

Kontakt

Kontakt Grønt Flag Grøn Skole, hvis du har spørgsmål til materialet: 

groentflag@friluftsraadet.dk   eller 

Karen Præstegaard Hendriksen på tlf. 24 63 40 56.

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website