FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Om En verden til fælles

Undervisningsmaterialet lægger op til et tværfagligt forløb, hvor eleverne opnår en forståelse af, at klimaforandringer har konsekvenser for børns liv og fremtid – ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Undervisningsmaterialet er gratis og består af elevhæfter, læringskort og en lærervejledning målrettet grundskolens mellemtrin.

Alle aktiviteterne i ’En verden til fælles’ er relaterede til Folkeskolens Forenklede Fælles Mål.

Materialet kan bruges i minimum 10 lektioner:

  • Natur og teknologi, 2 lektioner (bæredygtighed og interessekonflikter)
  • Dansk, 2 lektioner (fokus på demokrati og bæredygtighed, mulighed for kampagner)
  • Engelsk, 2 lektioner (fokus på børns hverdagsliv og kulturforhold)
  • Historie, 2 lektioner (fokus på klimapolitik og demokrati på klimaområdet)
  • Madkundskab, 2 lektioner (klimavenlig mad fra Uganda og Danmark, klimaudfordringer ift. dyrkning og landbrug)

Se mere om fag, temaer og forenklede Fælles Mål

Aktiviteterne tager udgangspunkt i konkrete historier fra Uganda i tekst eller filmisk form, hvor der lægges vægt på sammenhængen til danske skoleelevers hverdagsliv. Denne del af materialet sigter på at skabe forståelse for og indlevelse for klimaforandringers konsekvenser for livssituationer i Uganda og for relationerne til hverdagsliv i Danmark.

Efterfølgende lægger materialet op til aktiviteter, der relaterer sig til fremtidsforestillinger, visioner, refleksion, kritisk stillingtagen og forskellige former for handlen i relation til klimaudfordringerne.  

Se også din klasses muligheder for at være med til at lave en oplysningskampagne. 

Se mere om fag, temaer og forenklede Fælles Mål.

Malawi

En verden til fælles
Undervisningsmaterialet lægger op til et tværfagligt forløb, hvor eleverne opnår en forståelse af, at klimaforandringer har konsekvenser for børns liv og fremtid – ikke bare i Danmark, men i hele verden. Måske er konsekvenserne af klimaforandringerne forskellige, men vores verden – og ansvaret for den – har vi til fælles. Ikke mindst er det nødvendigt at finde fælles løsninger på de udfordringer, klimaforandringerne vil skabe i fremtiden.

 

 

 

Civilsamfund i Udvikling

Civilsamfund i Udvikling (CISU) har finansieret undervisningsmaterialet "En verden til fælles" og den dertilknyttede oplysningskampagne.

Friluftsrådet arbejder med Eco-Schools i Uganda og Tanzania i samarbejde med lokale miljøorganisationer, der sikrer, at lokalsamfund rundt om skolerne udvikler sig i en bæredygtig retning. 

Se film om klimaforandringer i Uganda

Kontakt

Kontakt Grønt Flag Grøn Skole, hvis du har spørgsmål til materialet: 

groentflag@friluftsraadet.dk   eller 

Karen Præstegaard Hendriksen på tlf. 24 63 40 56.

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website